logo

Beheer van de club

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit de effectieve leden van de club. Dit zijn leden die aanvaarden om actief bij te dragen aan het beheer van de activiteiten van de club. Ze betalen geen lidgeld.
Een Algemene Vergadering wordt ten minste een keer per jaar bijeengeroepen om te beslissen over, onder meer:

  • Toetreding van leden en de beëindiging van het lidmaatschap
  • Verkiezing van de Raad van Bestuur
  • Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting en de kwijting van de Raad
  • Eventuele wijzigingen van de statuten
Verslagen Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

De administratie van de club wordt gedaan door de Raad van Bestuur. Die heeft ten minste drie leden. Zij worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een (hernieuwbare) termijn van vier jaar.

Radek Pilar (Voorzitter)
Ilkka Penttinen (Secretaris)
Gavino Murgia (Penningmeester)
Janne Katajamäki
Andrew Fagg