logo

Tigers' statuten en andere documenten

Statuten

"De vereniging stelt zich tot doel om
  1. Jongeren en volwassenen de mogelijkheid te bieden de sporttak floorball en andere sporten op een zowel recreatieve als prestatiegerichte wijze in clubverband te beoefenen.
  2. De floorballsport in België en in het bijzonder in Kraainem te promoten.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door
  1. Kwaliteitsvolle trainingsessies
  2. Het organiseren van nationale en/of internationale competitiewedstrijden en clubtornooien.
"

Statuten van de vzw FC Kraainem Tigers zoals gepubliceerd in 2016

Andere Tigers documenten

Brochure nieuwkomers
Gedragscodes
Verklaring over personlijke gegevens en foto's op websites: English
Aangifteformulier ongevallen: Français - Nederlands

Andere documenten and links